Kursy zawodowe

od 1600 zł 

890 zł 

Kursy dla nauczycieli

130 zł 

130 zł 

130 zł 

Rola diety we właściwym rozwoju dziecka (skutki niewłaściwej diety w rozwoju dziecka)

167 zł 

157 zł 

Zaburzenia mowy

99 zł 

Rada Pedagogiczna