Udzielanie pierwszej pomocy jest istotną umiejętnością – często ratującą zdrowie i życie. Właściwe reagowanie na zagrożenia ułatwia nam funkcjonowanie w społeczeństwie i nierzadko przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa naszego i innych osób. Strach przed popełnieniem błędów podczas udzielania pierwszej pomocy czasem zniechęca świadków zdarzeń do podejmowania działań. Udział w naszych kursach  jest możliwością nauczenia się a przede wszystkim – ćwiczenia – udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej realizujemy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2009 nr 139 poz. 1132).

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz uzyskaniem zaświadczenia, którego wzór zamieszczony jest w w/w rozporządzeniu.

Nasz ośrodek posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 15/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku).