Kurs pierwszej pomocy dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym

125 

SKU: OL_37087 Kategorie: , , Data szkolenia: 12.07.2022 | 02.08.2022 Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: 6 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: ul. Krucza 4/3, Lublin Informacje:

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny wskazuje, iż wolontariusze oraz opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych są zobowiązani do ukończenia kursu pierwszej pomocy, a także powtarzania szkolenia co dwa lata. 

Nasza placówka posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 15/2022). 

Kurs mający na celu przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne do udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym  uwzględnieniem reagowania w sytuacjach zagrożenia, na jakie narażone są dzieci.

Adresaci kursu

Wolontariusze, opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach.

Cele kursu

zapoznanie z zagrożeniami, na jakie narażone są dzieci oraz wskazanie jak odpowiednio reagować na takie zagrożenia i w jaki sposób prawidłowo udzielić pierwszej pomocy

spełnienie obowiązku, jaki nakłada na placówki Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin  (Dz. U. 2017 poz. 1428)

Program kursu

 1. Resuscytacja u dzieci,
 2. Zadławienia – postępowanie
 3. Dziecko nieprzytomne – postępowanie,
 4. Urazy – przyczyny postępowanie,
 5. Oparzenia – podział, przyczyny, postępowanie,
 6. Drgawki – podział, najczęstsze przyczyny, postępowanie (drgawki gorączkowe),
 7. zatrucia – podział, przyczyny, postępowanie,
 8. Ugryzienia przez kleszcza, użądlenia, ukąszenia,
 9. Wychłodzenie, przegrzanie dziecka,
 10. Omdlenie,
 11. Apteczka pierwszej pomocy.

Liczba godzin

6 godzin dydaktycznych

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).