Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym głównie z uszkodzonym wzrokiem

550 

SKU: OL_27796 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 8 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawową terminologią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) i podstawami prawnymi WWRD

Adresaci kursu

Nauczyciele różnego typu przedszkoli, szkół oraz innych placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i rodzice małych dzieci z niepełnosprawnościami (w tym z uszkodzonym wzrokiem).

Osoby, które interesują się tą problematyką lub mają kontakt z rodzinami małych dzieci niepełnosprawnych nie objętych specjalistyczną opieką.

Cele kursu

Uczestnicy szkolenia:

zapoznają się z podstawową terminologią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) i podstawami prawnymi WWRD,

nabędą wiedzę na temat rodzinnych uwarunkowań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i współpracy rodziny ze specjalistami

zostaną wyposażeni w wiedzę na temat metod i form WWRD, w tym głównie w odniesieniu do dzieci niewidomych
i słabowidzących.

Program kursu

  1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) – ustalenia terminologiczne
  2. Prawne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
  3. Rodzina dziecka niepełnosprawnego, w tym jej udział w procesie wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
  4. Diagnoza dziecka głownie z uszkodzonym wzrokiem i jego środowiska rodzinnego podstawą oddziaływań rehabilitacyjnych
  5. Metody WWRD w wieku żłobkowym, programy rozwijające sensomotorykę i samodzielność
  6. Metody i formy WWRD – ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i wzrokowo-ruchową oraz rehabilitacja wielozmysłową
  7. Przygotowanie dzieci z uszkodzonym wzrokiem do nauki szkolnej

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. 

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).