Praca z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

219 

SKU: OL_27708 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresaci kursu

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pracowników i wychowawców pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych różnego typu.

Cele kursu

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.

Program kursu

  1. Specjalne potrzeby edukacyjne – jak pracować z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej.
  2. Praca z uczniem z zaburzeniami rozwojowymi, deficytami rozwojowymi.
  3. Praca z uczniem wybitnie zdolnym,
  4. Praca z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,
  5. Praca z uczniem z zaburzeniami ruchowymi,
  6. Praca z uczniem z Zespołem Aspergera.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).