Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

200 

SKU: OL_24732 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje:

Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głoski „r” oraz nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r”.

Adresaci kursu

Nauczyciele żłobków, przedszkoli, klubów malucha, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani rodzice

Cele kursu

Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głoski „r” oraz nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r”.

Program kursu

  1. Diagnozowanie rotacyzmu.
  2. Ćwiczenia wstępne przygotowujące do wywołania głoski /r/.
  3. Wywoływanie głoski /r/ –  przegląd literatury przedmiotu i ćwiczenia praktyczne.
  4. Etapy utrwalania głoski /r/ – skuteczne dobieranie materiału językowego.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 16:00-19:00)

Prowadzący

mgr Paulina Muzyczka– neurologopeda, prowadzi terapię indywidualną w zakresie dysfunkcji mowy dzieci i dorosłych. Przedmiotem zainteresowań naukowych są zaburzenia komunikacji na tle dysfunkcji mózgowych. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami prowadząc szkolenia, webinaria oraz współpracując z uczelniami

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).