Hortiterapia (ogrodolecznictwo)

980 

SKU: OL_24768 Kategorie: , , , Rodzaj szkolenia: On-line Ilość semestrów: 30 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: platforma ZOOM (on-line) Informacje: 12-13-14 czerwca

Szkolenie ma na celu zapoznanie z innowacyjną metodą pracy – hortiterapią.

Adresaci kursu

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wykładowcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, trenerzy, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków: psychologia i pedagogika, terapeuci zajęciowi, rodzice uczniów, logopedzi oraz wszyscy zainteresowani

Cele kursu

1. Wpływ roślin na samopoczucie człowieka
2. Rola zmysłu wzroku, dotyku, smaku, dźwięku i węchu w terapii
ogrodowej
3. Jak wyglądają zajęcia terapii ogrodniczej?
4. Zapoznanie się z materiałem roślinnym stosowanym na zajęciach
hortiterapeutycznych
5. Poznanie kompozycji przestrzennych w aranżacji ogrodów wewnętrznych
6. Przedstawienie typów ogrodów sensorycznych i ich wyposażenia (dobór
roślin, mała architektura, podłoże)
6. Jakie zajęcia organizuje się w ogrodach sensorycznych

Program kursu

1. Hortiterapia – podstawy, cele, przegląd krajowych i zagranicznych
ogrodów hortiterapeutycznych
2. Wpływ roślin na samopoczucie człowieka, terapia drzewami
(sylwoterapia)
3. Rośliny stosowane w hortiterapii. Opis ogrodu sensorycznego, ścieżek
bosych stóp, rabat podwyższonych, itp.
4. Hortiterapia jako metoda terapeutyczna, rewalidacyjna.
5. Metody pracy hortiterapeuty – przykłady zajęć praktycznych z
roślinami – od nasienia do nasienia, w tym zajęcia florystyczne,
kulinarne i kosmetyczne

Liczba godzin

30 godzin dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Cena obowiązuje w przypadku grupy min 6 osób