Zapraszamy do pobrania katalogów szkoleń i kursów prowadzonych przez Centrum Kształcenia Kadr Oświatowych „Oświata – Lingwista” . Oferta dostosowana jest do przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025.  Wykwalifikowani trenerzy i trenerki służą Państwu fachową wiedzą, dzielą się umiejętnościami i zapewniają najwyższą jakość prowadzonych zajęć.

kliknij w obrazek aby pobrać
kliknij w obrazek aby pobrać
kliknij w obrazek aby pobrać

Żłobek jest jedną z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi. Tutaj maluchy uczą się identyfikować swoje emocje, zdobywają nowe zdolności, rozwijają pewność siebie oraz niezależność. Stałe godziny zabaw, posiłków pozytywnie wpływają na ich samodyscyplinę oraz prawidłowy rozwój.

Przedszkole jest miejscem wsparcia całościowego rozwoju dziecka. Tutaj dzieciom stwarza się warunki do odkrywania własnych możliwości, sensu działania, gromadzenia doświadczeń. Przedszkole zapewnia wychowankom  środowisko sprzyjające prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu.

Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa jest kolejnym etapem edukacji młodego człowieka. Tutaj młodzież doskonali umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, kształtuje nawyki systematycznego uczenia się, porządkowania wiedzy oraz syntezy poznanego materiału.

Zadzwoń