Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy nawiązać współpracę z ekspertami i specjalistami w swoich dziedzinach, którzy na co dzień wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności w pracy oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu wielu form doskonalenia.

Jeżeli macie Państwo propozycję szkolenia z dziedziny (zagadnienia) którą doskonale znacie i uważacie, że możecie ją przekazać innym, zapraszamy do współpracy.

Proponujemy współpracę w zakresie stworzenia nowych szkoleń i udostępniania ich odpłatnie osobom zainteresowanym za pośrednictwem naszego serwisu internetowego http://www.lingwista.lublin.pl

Abyśmy mogli rozpocząć współpracę potrzebujemy kilku informacji. Prosimy napisać na adres oswiata@lingwista.lublin.pl. Zalecamy także przesłanie aktualnego CV oraz następujących dokumentów (mogą być skany):

Oczekiwania

Korzyści

promocja własnej osoby

potwierdzenie własnych umiejętności

dodatkowy atut w rozmowie z pracodawcą

dodatkowy dochód nie ponosząc przy tym kosztów inwestycyjnych

Zadania

diagnoza potrzeb szkoleniowych

prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli

odpowiedzialność za dokumentację szkoleniową

ścisła współpraca z konsultantem merytorycznym zleceniodawcy

Oferujemy

współpracę na podstawie umowy cywilno-prawnej

elastyczne warunki pracy

możliwość długofalowej współpracy w ramach kilku projektów

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych  w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobowych – S.P. Oświata Lingwista z siedzibą w Lublinie ul. Krucza 4/3. 20-022 Lublin. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@lingwista.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Gorąco zachęcamy do współpracy!

Kontakt

Tel.: 512 085 200
e-mail
oswiata@lingwista.lublin.pl

Zadzwoń