Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

Wiemy, że każda grupa jest inna, każde grono pedagogiczne niepowtarzalne, dlatego nasza oferta jest na bieżąco modyfikowana i dostosowana do potrzeb każdej grupy.

Radom pedagogicznym oferujemy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz wprowadzające nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania. Prowadzimy szkolenia metodami warsztatowymi, umożliwiającymi wymianę doświadczeń i zachęcającymi do samodzielnej refleksji. Naszymi trenerami są wieloletni praktycy i eksperci edukacyjni (aktywni nauczyciele i dyrektorzy).

Jesteśmy placówką doskonalenia nauczycieli Centrum Kształcenia Kadr Oświatowych Oświata Lingwista. Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty – decyzja nr 15/2022.

Proponowane przez nas szkolenia są opracowane na bazie wieloletnich obserwacji i doświadczeń. Staramy się, by zarówno Państwa, jak i nasza praca, przyniosła satysfakcję i zadowolenie. A przede wszystkim – pozytywne efekty!

Informacje ogólne

Typy szkoleń

Informacje organizacyjne

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem.

Numer rachunku: BNP Paribas PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 S.P. Oświata Lingwista, ul. H. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e- mail, poczta) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkoła/przedszkole może zamówić szkolenie jako jedna rada pedagogiczna, ale również, w celu obniżenia kosztów szkolenia dla placówki, sąsiednie szkoły/przedszkola mogą wspólnie uczestniczyć w jednym szkoleniu. W takim wypadku faktury wystawiane są dla poszczególnych szkół/przedszkoli odrębnie w proporcjonalnych częściach.

Czas trwania szkolenia

Ilość godzin w zależności od zapotrzebowania

Cena

Całkowity koszt szkolenia Rady Pedagogicznej zależy od ilości godzin, liczby uczestników szkolenia oraz kosztu dojazdu wykładowcy do placówki.

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie. Z uwagi na fakt konieczności dostosowania ceny do wielkości grupy oraz innych czynników cena jest negocjowana bezpośrednio

Zadzwoń