Wady wymowy: głoski k,g,p,b,m,w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

200 

SKU: OL_27670 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje:

Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji spółgłosek i samogłosek oraz nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje spółgłoski i samogłoski.

Adresaci kursu

Nauczyciele żłobków, przedszkoli, klubów malucha, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani rodzice

Cele kursu

Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji spółgłosek i samogłosek oraz nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje spółgłoski i samogłoski.

Program kursu

  1. Schemat rozwoju mowy wg współczesnej wiedzy logopedycznej.
  2. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii:  głosek tylnojęzykowych (k, g, ch, k’, g’, ch’); głosek dwuwargowych (p, b, m, p’, b’, m’); głosek wargowo-zębowych (w, f, w’, f’); terapii głosek przedniojęzykowo-zębowych (t, d, n).
  3. Przykładowe scenariusze zajęć.
  4. Przykładowe ćwiczenia i pomoce do terapii omawianych głosek.

Prowadzący

mgr Paulina Muzyczka– neurologopeda, prowadzi terapię indywidualną w zakresie dysfunkcji mowy dzieci i dorosłych. Przedmiotem zainteresowań naukowych są zaburzenia komunikacji na tle dysfunkcji mózgowych. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami prowadząc szkolenia, webinaria oraz współpracując z uczelniami.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (16:00-19:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)