Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Metody i techniki pracy

220 

SKU: OL_27738 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Po zakończeniu kursu uczestnik pozna wstępne potrzeby logopedyczne dzieci, będzie potrafił przygotować i poprowadzić ćwiczenia logopedyczne w grupie oraz tworzyć scenariusze i pomoce logopedyczne.

Adresaci kursu

Nauczyciele przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzice uczniów.

Cele kursu

Celem szkolenia jest poznanie etapów rozwoju mowy dziecka oraz nabycie umiejętności prowadzenia ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, oddechowych, fonacyjnych, aparatu artykulacyjnego dostosowanych do wieku dziecka.

Program kursu

  1. Rozwój mowy – etapy rozwoju, podstawa teoretyczna, omówienie pojęć
  2. Profilaktyka logopedyczna – definicja, cele, założenia, możliwości
  3. Źródła zaburzeń rozwoju mowy u dzieci
  4. Omówienie podstawowych błędów prowadzących do zaburzeń mowy u dzieci
  5. Sposoby na prawidłowe rozwijanie mowy podczas zabawy
  6. Przykłady ćwiczeń, gier i zabaw – omówienie, ćwiczenia praktyczne

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Prowadzący

mgr Paulina Muzyczka– neurologopeda, prowadzi terapię indywidualną w zakresie dysfunkcji mowy dzieci i dorosłych. Przedmiotem zainteresowań naukowych są zaburzenia komunikacji na tle dysfunkcji mózgowych. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami prowadząc szkolenia, webinaria oraz współpracując z uczelniami.

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).