Orientacja w przestrzeni osób z uszkodzonym wzrokiem

520 

SKU: OL_6126 Kategorie: , Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Krucza 4/3 Informacje:

Orientacja przestrzenna jest zdolnością do postrzegania i rozumienia własnej pozycji w określonym środowisku, która ściśle związana jest z poznawaniem otoczenia i zachodzących w nim stosunków czasowych i przestrzennych. Samodzielne i bezpieczne poruszanie się, bez wzrokowej kontroli otoczenia, albo w przypadku osób słabowidzących z wykorzystaniem niepełnych informacji wzrokowych, jest ogromnym wyzwaniem dla każdej osoby z uszkodzonym wzrokiem. 

Adresaci kursu

Nauczyciele różnego typu szkół oraz placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i dla uczniów niepełnosprawnych, zwłaszcza z niepełnosprawnością wzrokową.

Osoby, które w życiu codziennym mają kontakt z osobami z uszkodzonym wzrokiem, są zainteresowane poznaniem na podstawie własnego doświadczenia (autopsji) ich sposobów poruszania się w przestrzeni, są otwarte na udzielanie pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym w samodzielnym poruszaniu się.

Cele kursu

Uczestnicy szkolenia:

  • nabędą wiedzę na temat podstaw orientacji przestrzennej osób z uszkodzonym wzrokiem,
  • zdobędą praktyczne umiejętności bycia przewodnikiem i instruktorem orientacji przestrzennej dla osób niewidomych (na podstawie doświadczenia z zajęć i empatii) ważne w życiu codziennym i pracy dydaktycznej,
  • opanują praktyczną umiejętność chodzenia z przewodnikiem i posługiwania się białą laską dla osób niewidomych.

Program kursu

1. Zajęcia wprowadzające: definicje orientacji przestrzennej, słownik terminów orientacji przestrzennej, sposoby poruszania się osób niewidomych w przestrzeni, wstępne umiejętności i pojęcia z zakres orientacji przestrzennej niewidomych i słabowidzących;
2. Diagnoza orientacji przestrzennej u niewidomych i słabowidzących punktem wyjścia w nauczaniu osób z inwalidztwem wzroku. Projekt programu orientacji przestrzennej dla niewidomych.
3. Zasady orientacji, punkty orientacyjne i informacyjne, samodzielne zaznajamianie się z otoczeniem, sposoby przekazywania niewidomym wiedzy z zakresu orientacji przestrzennej.
4. Poruszanie się przestrzeni zamkniętej – ćwiczenia praktyczne.
5. Techniki ochronne, trailling i szukanie upuszczonych przedmiotów – ćwiczenia praktyczne.
6. Współpraca niewidomego z przewodnikiem: zasady współpracy, ćwiczenia praktyczne, posługiwanie się psem przewodnikiem (film).
7. Sposoby poruszania się bez użycia laski:
8. Sposoby poruszania się z długą laską (techniki) w tym rodzaje lasek
9. Poruszanie się w przestrzeni otwartej z użyciem laski, zwracanie się z prośbą o pomoc, chodzenie  w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, zasady korzystania z komunikacji miejskiej.

Liczba godzin

godz. 09:00 (8 godzin dydaktycznych) – szkolenie stacjonarne;

godz. 16:00 (5 godzin dydaktycznych) – szkolenie online

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie to praktyczny warsztat – odbędzie się stacjonarnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w Lublinie przy ulicy Kruczej 4/3. 

Dla grup zainteresowanych szkoleniem online, istnieje możliwość modyfikacji programu. Zapraszamy do kontaktu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).