Edukacja uczniów ze spektrum autyzmu

223 

SKU: OL_25847 Kategorie: , Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje:

Kurs którego celem jest poznanie metody rozwijania kompetencji komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 

Adresaci kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

Cele kursu

Uczestnicy poznają specyfikę funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu ze szczególnym uwzględnieniem trudności poznawczych. Dowiedzą się, jak modyfikować proces edukacyjny, dostosować metody, formy i środki do możliwości i potrzeb tych uczniów. Jak oceniać postępy edukacyjne uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera w odniesieniu do podstawy programowej, oraz jak organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną na terenie placówki.

Program kursu

  1. Deficyty poznawcze uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera i ich znaczenie w edukacji.
  2. Dostosowanie metod, form i środków dydaktycznych do możliwości i potrzeb uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  3. Jak oceniać postępy ucznia w odniesieniu do zaleceń w orzeczeniu do kształcenia specjalnego?
  4. Jak organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
  5. Rola nauczyciela wspomagającego w edukacji i terapii ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Prowadzący

Beata Koczur magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika. Od 30 lat z pasją pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej w Lublinie Pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie autyzmu, historii i wiedzy o społeczeństwie, prowadziła diagnozy nozologiczne i funkcjonalne dzieciz zaburzeniami rozwojowymi, pracowała jako terapeuta dzieci i młodzieży w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie . Obecnie współpracuje z firmami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli: WSNS w Lublinie, WSEI, WODN Kursor, Fundacja ASDreamer i inne. Prowadzi szkolenia nauczycieli w zakresie :- diagnozy zaburzeń ASD- wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju- zaburzeń teorii umysłu- treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD- edukacji uczniów z autyzmem ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania metod, form i środków dla tej grupy uczniów

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).