Niegrzeczne dziecko czy dysfunkcje integracji sensorycznej?

250 

SKU: OL_24840 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 5 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Kurs którego celem jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności do pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Adresaci kursu

Nauczyciele żłobków, przedszkoli, klubów malucha, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani rodzice

Cele kursu

Uczestnicy:

poznają i zrozumieją istotę trudnych (odmiennych, nietypowych) zachowań dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

nabędą podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w pracy z dzieckiem z zaburzeniami SI

wzbogacą warsztat pracy o ćwiczenia i narzędzia wspomagając dzieci z mała koncentracją i nadmiernym ruchem.

Program kursu

  1. Główne założenia i cele integracji sensorycznej.
  2. Przyczyny zaburzeń.
  3. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u małych dzieci.
  4. Trudne zachowania dzieci wynikające z zaburzeń SI.
  5. Dyspraksja – co to takiego.
  6. Na jakie zachowania zwracać uwagę, kiedy podjąć terapię SI?
  7. Jak pomóc w codziennym życiu dziecka.
  8. Przykładowa sesja terapeutyczna 

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych (od 17:00-22:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).