Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB

600 

SKU: OL_24681 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: 30 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Krucza 4/3 Informacje:

Celem kursu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB  jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Adresaci kursu

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB skierowany jest do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa oraz nauczycieli zainteresowani nauczaniem treści związanych z udzielaniem pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Cele kursu

Celem kursu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB są:

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)) określa zakres oraz tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia takich zajęć.

Zapoznanie z zagrożeniami, na jakie narażone są dzieci i młodzież w szkołach oraz wskazanie jak odpowiednio reagować na takie zagrożenia i w jaki sposób prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.

Program kursu

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
3. Wzywanie pomocy
4. Zadławienia
5. Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
6. Urazy
7. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
8. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
9. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
10. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
11. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
12. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
13. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Liczba godzin

30 godzin zajęć dydaktycznych (w tym 13 godzin teoretycznych i 17 godzin praktycznych)

Zapis

Zapis na kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.

 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).