Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

950 

SKU: OL_37177 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie, online Ilość semestrów: 80 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: Informacje:

Cele kursu

  • Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy – opiekunów w żłobku dziecięcym z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.;

Program kursu

  1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
  2. Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3.
  3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  4. Innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka
  5. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
  6. Odpowiedzialność prawna opiekuna
  7. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

Liczba godzin

80 godzin dydaktycznych

Termin rozpoczęcia

I edycja: 02.06.2022

II edycja: 12.09.2022

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zadatku (200 zł) w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Opłaty i Faktury

Całość 800 zł

2 raty po 400 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel.: 512 085 200

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).