Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświatowych

130 

SKU: OL_28136 Kategorie: , , Data szkolenia: 28 pażdziernika 2022 Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: 6 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: ul. Krucza 4/3, Lublin Informacje:

Kurs mający na celu przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne do udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym  uwzględnieniem reagowania w sytuacjach zagrożenia, na jakie narażone są dzieci i młodzież w środowisku szkolnym.

Adresaci kursu

Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych.

Cele kursu

zapoznanie z zagrożeniami, na jakie narażone są dzieci oraz wskazanie jak odpowiednio reagować na takie zagrożenia i w jaki sposób prawidłowo udzielić pierwszej pomocy

spełnienie obowiązku, jaki nakłada na placówki szkolnictwa rozporządzenie MENiS z dnia 31 października 2018r. (Dz. U. 2018 poz 2140)

Program kursu

  1. Postępowanie z dziećmi i młodzieżą w stanach zagrożenia życia
  2. Aspekty psychologiczne udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowe metody rozmowy z
    przestraszonym, potrzebującym pomocy dzieckiem
  3. Zasady prawidłowej ewakuacji z budynków szkolnych z uwzględnieniem zagrożeń
    charakterystycznych dla danej placówki

Liczba godzin

godz. 09:00 (6 godzin dydaktycznych)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).