Psychotanatologia- żałoba w szkole

267 

SKU: OL_27114 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje:

Szkolenie porusza tematykę przeżywania żałoby oraz przygotowuje uczestników kursu do prawidłowego udzielania wsparcia. 

Adresaci kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół, 

pedagodzy,

psycholodzy,

wychowawcy w świetlicach,

pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych,

rodzice uczniów.

Cele kursu

Szkolenie porusza kwestie przeżywania żałoby po śmierci ucznia, nauczyciela lub pracownika szkoły – Jak nauczyciele powinni zareagować, co zrobić by dobrze przeprowadzić swoich podopiecznych przez tę trudną sytuację, jak przetrwać kryzys, jakie procedury uruchomić, jak uniknąć efektu Wertera w przypadku śmierci samobójczej, jak zadbać o siebie?

Program kursu

  1. Proces żałoby
  2. Rola i zadania szkoły
  3. Praca z własnymi przekonaniami na temat śmierci
  4. Procedury interwencyjne
  5. Sposoby wsparcia dziecka, nastolatka, nauczyciela i pracowników szkoły
  6. Metody pracy z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły w żałobie
  7. Przedstawiony program stanowi tylko zarys. Dokładny program, po zbadaniu potrzeb, będzie dostosowany do grupy docelowej i uwzględniać będzie zapotrzebowanie na treści/ umiejętności osób biorących udział w szkoleniu

Prowadzący

Psycholog, psychotanatolog, muzykoterapeuta, profilaktyk alkoholowo-narkotykowy,  trener antydyskryminacyjny i genderowy. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowiec (2000 godzin), prowadzi terapię indywidualną (w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym),  pomaga osobom będącym w ryzyku samobójczym oraz w żałobie.

Liczba godzin

4 godziny zajęć dydaktycznych

Informacje techniczne

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Informacje organizacyjne

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem.

Numer rachunku: BNP Paribas PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 S.P. Oświata Lingwista, ul. Krucza 4/3, 2-022 Lublin

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e- mail, poczta) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkoła/przedszkole może zamówić szkolenie jako jedna rada pedagogiczna, ale również, w celu obniżenia kosztów szkolenia dla placówki, sąsiednie szkoły/przedszkola mogą wspólnie uczestniczyć w jednym szkoleniu. W takim wypadku faktury wystawiane są dla poszczególnych szkół/przedszkoli odrębnie w proporcjonalnych częściach.

Zapis

Szkolenie to realizujemy w formie dedykowanego szkolenia zamkniętego (online lub stacjonarnie), dostosowanego do Państwa potrzeb. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego.