Nieprawidłowe napięcie mięśniowe w procesie uczenia się dziecka z niepełnosprawnością

245 

SKU: OL_25873 Kategorie: , Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów oraz dla wszystkich osób, które pracują indywidualnie z dzieckiem z niepełnosprawnościami, także w klasach integracyjnych i szkołach specjalnych

Adresaci kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów oraz dla wszystkich osób, które pracują indywidualnie z dzieckiem z niepełnosprawnościami, także w klasach integracyjnych i szkołach specjalnych.

Cele kursu

dostarczenie wiedzy nt. wpływu nieprawidłowego napięcia mięśniowego na proces uczenia się dziecka z niepełnosprawnościami

rozróżnienie, przybliżenie, określenie napięć mięśniowych

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia będziesz posiadać podstawową wiedzę nt. zaburzeń napięcia mięśniowego, jego oceny, etiologii. Dowiesz się jak pomóc dziecku z zaburzeniami motorycznymi, jak powinno wyglądać miejsce pracy dziecka z zaburzonym napięciem mięśniowym zarówno tym z lekką jak i znaczną niepełnosprawnością. Uzupełnisz wiedzę nt. stosowanych metod usprawniania dzieci.

Program kursu

  1. Prawidłowy rozwój dziecka
  2. Wzmożone i obniżone napięcie mięśniowe – charakterystyka
  3. Wpływ przetrwałych odruchów na proces rozwoju ruchowego dziecka z niepełnosprawnością
  4. Wpływ przetrwałych odruchów i zaburzeń ruchowych na funkcjonowanie edukacyjne dziecka
  5. Dziecko z współistniejącymi zaburzeniami neurologicznymi w szkole
  6. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
  7. Metody usprawniania dzieci z niepełnosprawnościami
  8. Przykłady zaopatrzenia ortopedycznego poprawiającego jakość skupienia uwagi i pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 10:00-13:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).