Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka z afazją

230 

SKU: OL_27840 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi kryteriami podziału zaburzeń afatycznych u dzieci oraz fachową terminologią i formami odziaływań terapeutycznych

Adresaci kursu

Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzice uczniów.

Cele kursu

Poznanie metod diagnozy afazji, zapoznanie się z terminologią fachową, a także z formami oddziaływań terapeutycznych

Program kursu

1. Przedstawienie terminologii.
2. Zapoznanie z obowiązującymi kryteriami podziału zaburzeń afatycznych u dzieci (alalia, 
niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca).
3. Diagnozowanie zaburzeń afatycznych – wywiad, obserwacja, badanie mowy i analiza zebranego 
materiału.
4. Diagnoza różnicowa – na co i dlaczego warto zwrócić uwagę podczas diagnozowania.
5. Zapoznanie z podstawowymi technikami nawiązywania kontaktu z dzieckiem i rodziną.
6. Zasady i techniki terapeutyczne konieczne do osiągnięcia sukcesu.

Prowadzący

mgr Paulina Muzyczka neurologopeda, prowadzi terapię indywidualną w zakresie dysfunkcji mowy dzieci i dorosłych. Przedmiotem zainteresowań naukowych są zaburzenia komunikacji na tle dysfunkcji mózgowych. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami prowadząc szkolenia, webinaria oraz współpracując z uczelniami

Liczba godzin

godz. 17:00 (4 godziny dydaktyczne)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).