Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu

219 

SKU: OL_28004 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: On-line Ilość semestrów: 4 godz. dydaktyczne (17:00-20:00) Miejsce szkolenia: PLATFORMA ZOOM Informacje:

Kurs którego celem jest zyskanie praktycznej wiedzy na temat wyzwań i trudności wychowawczych dziecka ze spektrum autyzmu.

Adresaci kursu

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o wszystkich osobach pracujących na co dzień z dziećmi.

Zapraszamy nauczycieli, opiekunów w żłobkach, przedszkolach, świetlicach, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów oraz zainteresowanych rodziców.

Cele kursu

Uczestnicy szkolenia poznają metody i formy pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Dowiedzą się, jak planować pracę, jak przygotować placówkę na przyjęcie dziecka z ASD, jak planować terapię i prowadzić dokumentację. Poznają metody stosowane w pracy terapeutycznej.

Program kursu

  1. Zachowanie dziecka jako objaw nieprawidłowego rozwoju – prowadzenie obserwacji, wykaz niepokojących objawów.
  2. Obserwacja zabawy dziecka wskazówką do dokładnej diagnozy potrzeb dziecka.
  3. Rozwój komunikacji – badanie poziomu rozwoju mowy (kwestionariusze).
  4. Rozwój umiejętności kluczowych.
  5. Plany aktywności dla dzieci.
  6. Jak wspierać funkcje wykonawcze dzieci?

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (17:00-20:00)

Prowadząca

Beata Koczur- magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika. Od 30 lat z pasją pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej w Lublinie Pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie autyzmu, historii i wiedzy o społeczeństwie, prowadziła diagnozy nozologiczne i funkcjonalne dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, pracowała jako terapeuta dzieci i młodzieży w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie . Obecnie współpracuje z firmami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli: WSNS w Lublinie, WSEI, WODN Kursor, Fundacja ASDreamer i inne. Prowadzi szkolenia nauczycieli w zakresie :- diagnozy zaburzeń ASD- wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju- zaburzeń teorii umysłu- treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD- edukacji uczniów z autyzmem ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania metod, form i środków dla tej grupy uczniów 

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu poprzedzającym termin szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.