Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

187 

SKU: OL_24872 Kategorie: , Data szkolenia: 17.05.2022 Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Krucza 4/3 Informacje:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat Integracji Sensorycznej oraz jej wszechstronnego zastosowania w codziennej pracy z dziećmi.

Adresaci kursu

Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzice uczniów

Program kursu

  1. Wprowadzenie w teorię Integracji Sensorycznej
  2. Rozwój zmysłów u dzieci
  3. Zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii
  4. Zabawy stymulujące wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, równowagę i czucie głębokie 

Liczba godzin

godz. 15:30 (5 godzin dydaktycznych)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).