Emisja głosu – podstawy warsztatu pracy z głosem

750 

SKU: OL_28072 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Stacjonarne Ilość semestrów: 10 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: H. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin Informacje:

Kurs adresowany do osób chcących nauczyć się jak wykorzystać walory głosu w pracy, jak poprawić jakość i komfort pracy głosem oraz jak wykorzystać jego naturalne możliwości. Szkolenie opracowane jest z uwzględnieniem minimalnej liczby godzin teorii ponieważ istotną jego częścią są warsztaty emisji głosu.

Program kursu obejmuje dużą ilość ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych, dykcyjnych i rezonacyjnych. Ma na celu usprawnienie korzystania z głosu, umiejętne, prawidłowe wydobycie go oraz swobodne, zdrowe i świadome władanie nim. Warsztaty głosem realizowane są w małych grupach (do 8 osób).

Adresaci kursu

Kurs adresowany jest do osób:

pracujących głosem, dziennikarzy, konferansjerów, trenerów, szkoleniowców, biznesmenów, handlowców, menagerów, mówców, aktorów, wykładowców, logopedów, nauczycieli, pracowników call center

osób, które chcą zyskać większą swobodę i pewność siebie w codziennej komunikacji

osób, które prowadzą transmisje, szkolenia, webinary w mediach społecznościowych

Cele kursu

nabycie wiedzy i umiejętności świadomego posługiwania się głosem

poznanie metod panowania nad głosem w sytuacjach stresowych

minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób strun głosowych

koordynacja oddechu, fonacji, rezonansu i artykulacji

poszerzenie wiedzy na temat atrakcyjności głosu (barwa, nośność, intonacja, modulacja, skala)

zwiększenie pewności siebie podczas negocjacji oraz wystąpień publicznych

Program kursu

  1. Emisja głosu: podstawowe pojęcia, elementy i zasady prawidłowej mowy.
  2. Technika mówienia: ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne, rezonacyjne.
  3. Wybrane zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej i techniki relaksacyjne: ekspresja mowy, świadome i umiejętne  władanie głosem.
  4. Higiena i profilaktyka głosu.

Prowadząca

Joanna Świetlicka – logopeda ze specjalizacją z Emisji Głosu oraz muzyk. Obecnie zawodowo prowadzi zajęcia muzyczno – ruchowe, logorytmiczne i logopedyczne.

Liczba godzin

20 godzin dydaktycznych

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie stacjonarne

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).