Język chiński

1250 

SKU: OL_39704 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Wybierz wygodny dla siebie tryb – stacjonarny lub on-line Ilość semestrów: w zależności od poziomu Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, Lublin | platforma ZOOM Informacje: cena kursu zależy od wybranego poziomu (25 zł/godz. dydaktyczna)

Chiński jest językiem używanym przez ponad miliard ludzi, co czyni go jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie. Wzrost gospodarczy Chin sprawił, że kraj ten stał się jednym z najważniejszych graczy na arenie międzynarodowej, co czyni znajomość języka chińskiego atutem w biznesie. Dla wielu firm znajomość języka chińskiego otwiera drzwi do nowych możliwości handlowych i inwestycyjnych. Chiński rynek jest olbrzymi i atrakcyjny dla wielu przedsiębiorstw, a znajomość języka ułatwia nawiązywanie relacji biznesowych i budowanie partnerskich kontaktów.

Nauka języka chińskiego to nie tylko zdobywanie umiejętności lingwistycznych. To także otwarcie na fascynujący świat kultury, historii i tradycji Chin, który przenosi nas w głąb bogactwa chińskiego dziedzictwa. Zrozumienie języka umożliwia nie tylko lepsze odczytywanie literatury czy sztuki, ale również pozwala na bardziej świadome uczestnictwo w wydarzeniach historycznych i społecznych. To także wyzwanie intelektualne, które rozwija umiejętności poznawcze, wzbogacające spojrzenie na świat.

Adresaci kursu

Kurs języka chińskiego w Oświacie Lingwista jest skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nasza oferta jest dostosowana zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Bez względu na poziom zaawansowania – od początkujących do osób o pewnych umiejętnościach językowych – każdy znajdzie program dopasowany do swoich potrzeb. Ponadto, zajęcia są odpowiednie także dla firm, które chcą rozwinąć umiejętności językowe swoich pracowników. Dzięki elastyczności programu oraz indywidualnemu podejściu do uczestników jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom różnorodnych grup odbiorców.

Cele kursu

Cele kursu języka chińskiego mogą być zróżnicowane, ale ogólnie obejmują:

Opanowanie podstaw języka: W przypadku poziomu początkującego A1 celem jest zdobycie podstawowych umiejętności językowych, takich jak nauka alfabetu pinyin, prostych słów, zwrotów i podstawowych struktur zdaniowych.

Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Na poziomie początkującego średniego A2, celem jest poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w chińskim, skupiając się na zwiększaniu słownictwa, opanowaniu bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych i tworzeniu bardziej rozbudowanych zdań.

Płynność w porozumiewaniu się: Dla poziomu średnio-zaawansowanego B1 głównym celem jest rozwój płynności w posługiwaniu się językiem chińskim. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności wypowiedzi zarówno ustnej, jak i pisemnej, rozwijając zdolność do swobodnej komunikacji w różnych kontekstach i sytuacjach.

Zrozumienie kultury i kontekstu: W każdym etapie kursu ważnym celem jest także zrozumienie kultury, tradycji oraz kontekstu społecznego i biznesowego Chin, co ułatwia właściwe stosowanie języka w różnorodnych sytuacjach.

Program kursu

Poziom początkujący podstawowy A1: Na tym etapie głównym celem jest zapoznanie uczestników z podstawami języka chińskiego. W tym poziomie skupiamy się na nauce alfabetu, prostych słowach, podstawowych zwrotach i elementarnych strukturach zdaniowych. Uczestnicy zdobywają umiejętność rozumienia i tworzenia prostych zdań w codziennych sytuacjach.

Poziom początkujący średni A2: Celem tego etapu jest poszerzanie umiejętności komunikacyjnych uczestników w języku chińskim. Skupia się on na poszerzaniu słownictwa, naukę bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania myśli w bardziej złożonych zdaniach. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności w mówieniu, czytaniu i pisaniu.

Poziom średnio-zaawansowany B1: Na tym etapie kursanci doskonalą swoje umiejętności językowe, skupiając się na bardziej zaawansowanych aspektach gramatycznych i leksykalnych. Celem jest osiągnięcie płynności w komunikacji, zarówno w sferze mówionej, jak i pisemnej oraz umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach, także tych bardziej zaawansowanych. Uczestnicy stają się coraz bardziej samodzielni w posługiwaniu się językiem chińskim.

  1. Szczegóły wkrótce

Prowadzący

Liczba godzin i koszt

25 zł/godz. dydaktyczna

poziom początkujący podstawowy A1 cz. 1

poziom początkujący podstawowy A1 cz. 2

poziom początkujący średni A2 cz. 1

poziom początkujący średni A2 cz. 2

poziom początkujący średni A2 cz. 3

poziom średnio-zaawansowany B1 cz. 1

poziom średnio-zaawansowany B1 cz. 2

poziom średnio-zaawansowany B1 cz. 3

50 godzin dydaktycznych

50 godzin dydaktycznych

50 godzin dydaktycznych

60 godzin dydaktycznych

60 godzin dydaktycznych

50 godzin dydaktycznych

60 godzin dydaktycznych

60 godzin dydaktycznych

1250 zł

1250 zł

1250 zł

1500 zł

1500 zł

1500 zł

1500 zł

1500 zł

Informacje

email: oswiata.lingwista.studia@gmail.com

tel.: 512 085 200 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).