Jak budować i rozwijać poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży?

219 

SKU: OL_30257 Kategorie: , , Rodzaj szkolenia: online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Kurs dostarcza praktycznych narzędzi służących budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży, wskazuje na rolę pozytywnej samooceny w zapobieganiu zachowaniom niepożądanym i problemom emocjonalnym.

Adresaci kursu

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani rodzice.

Cele kursu

  • uświadomienie pozytywnego i negatywnego wpływu samooceny nauczyciela na budowanie poczucia własnej wartości u cznia
  • poznanie konkretnych sposobów budowania i wzmacniania samoakceptacji ucznia

Program kursu

  1. Zaniżone poczucie własnej wartości, rozpoznawania dziecka z zaniżonym i niestabilnym poczuciem. własnej wartości
  2. Zachowania nauczyciela a samoocena ucznia.
  3. Różne rodzaje krytyki, krytyka osoby a krytyka zachowania.
  4. Techniki efektywnej komunikacji wspierającej ucznia w samorozwoju.
  5. Eksponowanie mocnych stron.
  6. Gry i zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu poprzedzającym szkolenie otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.