Gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalno – społeczną dzieci w wieku przedszkolnym

289 

SKU: OL_42324 Kategorie: , , , , Rodzaj szkolenia: stacjonarne | online Ilość semestrów: 3 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B | platforma ZOOM Informacje:

Adresaci kursu

Kurs jest adresowany do rodziców, nauczycieli i nauczycielek przedszkoli oraz osób zainteresowanych

Cele kursu

Celem warsztatu jest zdobycie i doskonalenie umiejętności pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w sferze emocjonalno – społecznej. Spotkanie wyposaża w niezbędną wiedzę na temat rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka oraz w narzędzia – gry i zabawy – do jej rozwijania i kształtowania. Uczy też umiejętności planowania pracy wychowawczej, nastawionej na wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego.

Program kursu

  1. Kompetencje emocjonalne i społeczne.
  2. Emocje dziecka.
  3. Zabawa i jej funkcje w kształtowaniu inteligencji emocjonalno – społecznej.
  4. Wybrane zabawy rozwijające umiejętności społeczne (m.in. budujące relacje, kształtujące samoakceptację).
  5. Procesy regulacji emocji.
  6. Wybrane gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną.
  7. Rozwiązania praktyczne, inspiracje.

Prowadząca

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu poprzedzającym szkolenie otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.