Online

Stres w pracy nauczyciela

130 zł
  • 20.09.2021
Kurs dostarcza aktualnej wiedzy na temat roli i skutków stresu w pracy nauczyciela. Wskazuje praktyczne sposoby zapobiegania stanowi wypalenia zawodowego.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Cele kursu

  •  poznanie psychologicznych mechanizmów powstawania stresu
  • poznanie najnowszych badań nad wypaleniem zawodowym
  • poznanie skutecznych form autoterapeutycznych

Program kursu

  1. Mechanizmy powstawania stresu.
  2. Stresory w pracy nauczyciela.
  3. Skutki obniżonej odporności.
  4. Skuteczne formy autoterapeutyczne.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Teams. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).