Online

Programowanie bez komputera

130 zł
  • 25.10.2021

Szkolenie ma na celu zapoznanie ze specyfiką myślenia matematycznego, szczególnie w zakresie orientowania się w przestrzeni, klasyfikowania, myślenia przyczynowo – skutkowego oraz myślenia przez analogię. Zagadnienia z programowania „bez komputera“, można wykorzystać podczas zajęć z edukacji matematycznej.

Adresaci

Nauczyciele klas I-III oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Cele kursu

zapoznanie ze specyfiką myślenia matematycznego, szczególnie w zakresie orientowania się w przestrzeni, klasyfikowania, myślenia przyczynowo – skutkowego oraz myślenia przez analogię;

zapoznanie z zagadnieniami z programowania „bez komputera“, które można wykorzystać w edukacji matematycznej;

prezentacja pomysłu wykorzystania programowania „bez komputera“ do organizowania dzieciom zajęć z edukacji matematycznej.

Program kursu

  1. Rola gier i ćwiczeń interakcyjnych.
  2. Efekty wychowawcze prowadzenia zajęć interakcyjnych (postrzeganie, odpowiedzialność, wyrażanie uczuć, świadomość motywacji, samoakceptacja i akceptacja innych, zachowania wzajemnie zależne).
  3. Gry i ćwiczenia do pracy w grupach w obszarach: kontaktów, postrzegania, tożsamości.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 16:00-19:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

130 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
140 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).