Animator czasu wolnego seniorów

277 

SKU: OL_26692 Kategoria: Data szkolenia: 23 października 2022 r. (niedziela) Rodzaj szkolenia: STACJONARNIE Ilość semestrów: 12 godzin dydaktycznych (9:00-18:00) Miejsce szkolenia: PLATFORMA ZOOM Informacje:

Animacja seniorów to dynamicznie rozwijający się obszar działań pracowników i wolontariuszy wspierających ich rozwój i aktywizację społeczną. Szkolenie i zaprezentowane metody i techniki pracy z osobami starszymi pozwoli podnieść atrakcyjność prowadzonych przez Państwa zajęć.

Adresaci/wymagania wstępne kursu:

Szkolenie jest dla osób, które pracują z osobami dojrzałymi i poszukują nowych technik i metod animowania czasu wolnego, pobudzenia podopiecznych do aktywności społecznej, udanej współpracy i atrakcyjnych zajęć dla grup. Jest ono również skierowane do pracowników domów pomocy społecznej, pracowników placówek dziennego pobytu dla osób starszych, czy organizacji pozarządowych, które w celach statutowych mają zapisane wsparcie seniorów. Zapraszamy serdecznie studentów kierunków społecznych, wolontariuszy, a także wszystkie osoby pragnące rozpocząć pracę z seniorami.

Cele kursu

poznasz prawa rządzące zajęciami z osobami niepełnosprawnymi i starszymi;

otrzymasz gotowe scenariusze zajęć z niepełnosprawnymi i starszymi na każdą okazję;

zobaczysz wiele przykładów gier i zabaw do zastosowania w integracji (weźmiesz w nich udział);

zrozumiesz psychologiczne mechanizmy postępowania ludzi podczas gier i zabaw;

poznasz nowych, kreatywnych ludzi;

dowiesz się jak budować autorytet i prowadzić zajęcia z grupami;

poznasz najważniejsze zasady moderacji

po kursie otrzymasz certyfikat

Program kursu

1. Animacja czasu wolnego – krótki wstęp do tematyki
2. Podstawy gerontologii i psychologii osób starszych
3. Zajęcia integracyjne dla osób starszych
4. Zajęcia muzyczne dla osób starszych
5. Zajęcia grupowe dla osób starszych
6. Prewentologia demencji w praktyce
7. Podstawy pedagogiki specjalnej i psychologia pracy z osobą niepełnosprawną
8. Gry i zabawy dla osób upośledzonych umysłowo
9. Gry i zabawy dla osób z wadami wzroku
10. Gry i zabawy dla osób z wadami słuchu
11. Gry i zabawy dla osób z niepełnosprawnością ruchową
12. Zajęcia muzyczne dla osób niepełnosprawnych
13. Podstawy zajęć manualnych dla niepełnosprawnych

Liczba godzin

godz. 9:00-18:00  (12 godzin zajęć dydaktycznych)

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)