Kurs florystyczny rozszerzony

990 

SKU: OL_26522 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: Miejsce szkolenia:

Adresaci/wymagania wstępne kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób po szkole policealnej, po kursach florystycznych, pracujących w zawodzie, posiadających własną pracownię lub działalność.

Korzyści

Zaświadczenie na druku MEN, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Zaświadczenie jest zgodne z polskim prawem i jest ważne w Polsce, a także w Unii Europejskiej

Program kursu

1. Bukiet wiązany w ręku alternatywne artystyczne typy:

  •  łuk kwiatowy,
  • talerz kwiatowy,
  • pęczek kwiatowy
  • makartowski-niemiecki

2. Bukiety wiązane w ręku z udziałem różnych konstrukcji
3. Bukiet wiązany w ręku żałobny leżący
4. Bukiet wiązany w ręku z otwartym i zamkniętym konturem
5. Kompozycje w różnych rodzajach i formach naczyń również tych alternatywnych
6. Wieniec pogrzebowy obręczowy
7. Lekka wiązanka pogrzebowa na forecie
8. Stylizowany bukiet ślubny boho, luźny okrągły, graficzno-strukturalny, łuk
9. Duża forma florystyczna do dekoracji różnych obiektów użyteczności publicznej

* Ilość prac może być ograniczona z uwagi na tempo pracy grupy, na poziom zdolności manualnych, dostępność (kwiatów ciętych)

*Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu kursu

Prowadzący

Liczba godzin

50 godzin zajęć dydaktycznych

Grupa

maksymalnie 6 osób

Galeria

Zapis

Zapis na kurs  równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel.512 085 200.