Kurs opiekuna/instruktora szkolnej grupy teatralnej

620 

SKU: OL_38180 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: 20 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: Krucza 4/3 Informacje:

Zapraszamy nauczycieli poszukujących własnej metody pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą, chcących wyzwolić w sobie odwagę tworzenia, pragnących tworzyć teatr z wykorzystaniem bogactwa jego środków, ale oparty na poszukiwaniu, przeżywaniu i refleksji.

Adresaci kursu

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne, nauczyciele świetlicy, inni zainteresowani prowadzeniem grup teatralnych dla dzieci/młodzieży

Cele kursu

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia koła teatralnego w placówce oświatowej oraz wsparcie w pełnieniu roli opiekuna/instruktora.

Program kursu

 1. Dziecko w teatrze. Po co dzieciom teatr?
 2. Zajęcia integrujące grupę.
 3. Planowanie działań teatralnych ze względu na specyfikę grupy. Dobór repertuaru.
 4. Praca nad słowem. Techniki recytacyjne.
 5. Teatralne czytanie tekstu.
 6. Jak tworzyć scenariusz wspólnie z grupą? Jak wykorzystywać gotowe teksty?
 7. Ćwiczenia teatralne.
 8. W drodze do premiery: ustalenie tematu spektaklu, budowanie postaci, praca na próbach, tworzenie scenografii, kostiumu. Czas spektaklu. Opracowanie światła i dźwięku.
 9. Teatr jako narzędzie edukacji.
 10. Podsumowanie czyli elementarz twórczego życia.

Prowadzące

Grażyna Wójtowicz – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, Katarzyna Wieczorek – nauczycielka języka polskiego.

Od 20 lat wspólnie pracują z recytatorami i prowadzą szkolna grupę teatralną Raz-Dwa-Trzy-My! Na koncie grupy jest wiele sukcesów na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Liczba godzin

pierwszy termin: 17-18.09.2022; drugi termin: 24-25.09.2022

20 godzin dydaktycznych 

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).