Komunikacja-z-uczniem-ze-spektrum-autyzmu

270 

SKU: OL_39596 Kategorie: , , , Rodzaj szkolenia: online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Deficyty w sferze komunikacji są jednym z głównych kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szansę na poprawę deficytów, a tym samym jakość komunikacji z uczniami ze spektrum autyzmu daje znajomość różnych sposobów komunikacji. 

Adresaci kursu

Kurs jest adresowany do nauczycielek, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szkolenie polecamy osobom, które chcą wykorzystać w pracy z uczniami metody i strategie terapeutyczne wspierające rozwój kompetencji komunikacyjnych.

Cele kursu

Kurs ma na celu prezentację podstawowych narzędzi do oceny mowy i komunikacji w ASD.

Program kursu

  1. Krótka charakterystyka spektrum autyzmu. Kryteria diagnostyczne
  2. Trudności w funkcjonowaniu społecznym osób ze spektrum autyzmu
  3. Zaburzenia porozumiewania się w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  4. Metody i strategie terapeutyczne wspierające rozwój kompetencji komunikacyjnych
  5. Praktyczne sposoby udanej komunikacji – przywołanie uwagi rozmówcy, budowanie pytań i odpowiedzi, pułapki wieloznaczności
  6. Studium przypadku

Prowadząca

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).