Dyscyplina w grupie przedszkolnej

289 

SKU: OL_42330 Kategorie: , , , Rodzaj szkolenia: stacjonarne | online Ilość semestrów: 3 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B | platforma ZOOM Informacje:

Adresaci kursu

Kurs jest adresowany do rodziców, nauczycieli i nauczycielek przedszkoli, terapeutów oraz osób zainteresowanych

Cele kursu

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych sposobów dyscyplinowania dzieci bez stosowania kar i nagród: wyciszania grupy, regulowania emocji, motywowania do współpracy. Poruszane podczas warsztatów zagadnienia oparte są o współczesną wiedzę  psychologiczną i pedagogiczną.

Program kursu

  1. Rozwój emocjonalno – społeczny przedszkolaka.
  2. „Trudne” zachowania dziecka w przedszkolu.
  3. Sposoby reagowania na konkretne zachowania dzieci.
  4. Alternatywne zachowania dla systemu kar i nagród.
  5. Sposoby reagowania na „trudne” zachowania grupy.
  6. Motywowanie dzieci do współpracy.

Prowadząca

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu poprzedzającym termin szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.