Doradztwo zawodowe

3900 

SKU: OL_40325 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 3 Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

Studia podyplomowe organizowane są przez S.P. Oświata-Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku Białej filia w Stalowej Woli.

Program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą pedagogicznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu pracy. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

pracownicy działów HR i inne osoby zainteresowane coachingiem kariery

osoby nastawione na wsparcie rozwoju zawodowego swojego i innych

absolwenci, osoby zainteresowane pracą w ramach aktywizacji zawodowej, które chciałyby wdrożyć się w tematykę pracy doradcy zawodowego

Czego się nauczysz?

nabędziesz praktyczne umiejętności niezbędnych do świadczenia usług z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz pobudzania aktywności zawodowej młodzieży i osób dorosłych

zdobędziesz kwalifikacje do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach

Program studiów

 1. Rozwój zawodowy
 2. Metody komunikacji interpersonalnej w poradnictwie zawodowym
 3. Narzędzia i metody w pracy doradcy zawodowego
 4. Trening kreatywności
 5. Wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy
 6. Rynek pracy a funkcjonowanie doradztwa zawodowego
 7. Media społecznościowe w zarządzaniu rozwojem
 8. Praca z osobą niepełnosprawną
 9. Metodyka szkoleń
 10. Elementy coachingu
 11. Prawne uwarunkowania doradztwa zawodowego w Polsce i UE

Praktyki

90 godzin

Czas trwania

3 semestry, online

Termin rozpoczęcia

październik 2024

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% rabatu na tańszy kierunek – przy dwóch kierunkach studiowanych jednocześnie 

 

Opłaty i Faktury

Całość 3900 zł

Semestr 1300 zł

6 rat po 650 zł

W przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów (bez względu na przyczyny powodujące takie decyzje) wpisowe  nie podlega zwrotowi

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel: 512 085 200

Opłata wpisowa

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na Studia jest zobowiązana do wpłacenia opłaty wpisowego w wysokości 200,00 zł najpóźniej 7 dni po dokonaniu zapisu.

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

kwestionariusz osobowy

Rodo

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

dowód uiszczenia opłaty wpisowego

w przypadku zapisu na kierunek z zakresu pedagogiki specjalnej – potwierdzenie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela (jeśli dyplom ukończenia studiów tego nie potwierdza)

Wpłat należy dokonywać : BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata.lingwista.studia@gmail.com 

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista, ul. Hugo Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin