Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

3780 

SKU: OL_7277 Kategorie: , Data szkolenia: październik 2022 Rodzaj szkolenia: Studia hybrydowe Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: ul. Krucza 4/3 | platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego oraz środowisku rodzinnym.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki 180 h lub 120 h oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

kandydat na studia podyplomowe to absolwent  studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent  studiów II stopnia lub absolwent studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej i kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Czego się nauczysz?

uzyskasz kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, konieczne do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Program studiów

1. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
2. Seminarium dyplomowe
3. Rewalidacja indywidualna
4. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
6. Rewalidacja i rehabilitacja uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
7. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
8. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi – nerwice, trening zastępowania agresji
9. Metodyka zajęć artystycznych – muzyka, technika, plastyka, ruch
10. Metodyka wychowania w internacie
11. Animaloterapia
12. Praktyka

Praktyki

180 lub 120 godzin 

180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej