Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

4110 

SKU: OL_7010 Kategorie: , , Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty rekrutacyjnej

O studiach

Studia podyplomowe organizowane są przez S.P. Oświata-Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji filia w Stalowej Woli.

Kształcenie w zakresie studiów podyplomowych – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną ma przygotować pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczne w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (180 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

 osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) z przygotowaniem pedagogicznym, chcące poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

Czego się nauczysz?

poznasz podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych.

Program studiów

1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Prawne podstawy opieki i wychowania
3. Pedagogiczne wspieranie rodziny
4. Psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
5. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
6. Wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego
7. Konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym
8. Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych
9. Elementy terapii pedagogicznej
10. Zespoły zaburzeń rozwoju dzieci

Praktyki

180 godzin 

Czas trwania

3 semestry w rok, online

Termin rozpoczęcia

październik 2024

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% rabatu na tańszy kierunek – przy dwóch kierunkach studiowanych jednocześnie 

Opłaty i Faktury

Całość 4110 zł

Semestr 1370 zł

6 rat po 685 zł 

W przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów (bez względu na przyczyny powodujące takie decyzje) opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel.: 512 085 200

Opłata rekrutacyjna

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na Studia jest zobowiązana do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200,00 zł najpóźniej 7 dni od dokonania zapisu.

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

  • kwestionariusz;
  • Rodo;
  • suplement lub inny dokument poświadczający posiadanie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela;
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

 

Wpłat należy dokonywać: BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata.lingwista.studia@gmail.com

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista, ul. Hugo Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin