Jak rozwiązywać trudne sytuacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem oraz klasą?

69 

Data szkolenia: 17.03.
Szkolenie online
69 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
79 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Zapisz się

Opis

Kurs pomocny w podjęciu diagnozy oraz skutecznych działań w trudnych sytuacjach związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym z uczniami oraz klasą.

Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi.

Cele kursu

  • nabycie umiejętności podejmowania interwencji adekwatnych do obszaru trudności przejawianych przez ucznia i wykorzystania komunikacji interpersonalnej
  • zapoznanie ze zjawiskiem oporu w klasie oraz sposobami radzenia sobie z nimi podczas lekcji
  • nabycie umiejętności tworzenia wspólnoty dydaktycznej

Program

  1. Diagnoza trudnych sytuacji związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym
  2. Zachowanie trudne ucznia – rozumienie ich funkcji i znaczenia w rozwoju psychicznym ucznia
  3. Skuteczne komunikowanie się w sytuacjach trudnych
  4. Tworzenie zasad klasowych, procedury uczenia uczniów zachowania się
  5. Warunki efektywnej rozmowy z uczniem i klasą

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Formularz zgłoszeniowy

KWESTIONARIUSZ KURSY ONLINE

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak rozwiązywać trudne sytuacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem oraz klasą?”