Animator czasu wolnego seniorów

560 

SKU: OL_42532 Kategoria: Rodzaj szkolenia: STACJONARNIE Ilość semestrów: 16 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin Informacje:

Animacja seniorów to dynamicznie rozwijający się obszar działań pracowników i wolontariuszy wspierających ich rozwój i aktywizację społeczną. Szkolenie i zaprezentowane metody i techniki pracy z osobami starszymi pozwoli podnieść atrakcyjność prowadzonych przez Państwa zajęć.

Adresaci/wymagania wstępne kursu:

Szkolenie jest dla osób, które pracują z osobami dojrzałymi i poszukują nowych technik i metod animowania czasu wolnego, pobudzenia podopiecznych do aktywności społecznej, udanej współpracy i atrakcyjnych zajęć dla grup. Jest ono również skierowane do pracowników domów pomocy społecznej, pracowników placówek dziennego pobytu dla osób starszych, czy organizacji pozarządowych, które w celach statutowych mają zapisane wsparcie seniorów. Zapraszamy serdecznie studentów kierunków społecznych, wolontariuszy, a także wszystkie osoby pragnące rozpocząć pracę z seniorami.

Cele kursu

 przygotowanie do pracy animatora zajęć z seniorami
 zdobycie podstawowej wiedzy psychologicznej i gerontologicznej
 stworzenie banku ćwiczeń, gier i zabaw do pracy z seniorami
 inspiracje do pracy

Program kursu

1. Animacja czasu wolnego – krótki wstęp
2. Podstawy pracy z grupa osób dorosłych, budowanie zaufania
3. Podstawy gerontologii i psychologii osób starszych
4. Zabawy zapoznawcze
5. Gry zabawy integracyjne
6. Edukacyjna gra terenowa
7. Zajęcia ruchowe dla seniora
8. Zajęcia manualne, artystyczne – warsztatowe
9. Przepis na udany wieczór
10. Pierwsza pomoc AED i BLS

Liczba godzin

16 godzin zajęć dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Cena obowiązuje w przypadku grupy min 6 osób

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)