Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym – szkolenie podstawowe

330 

SKU: OL_43649 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Stacjonarne | online Ilość semestrów: 14 godzin dydaktycznych (2 dni) Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, Lublin | platforma ZOOM Informacje: wpis do rejestru

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) o środkach ochrony roślin takie zaświadczenia wydawane są na okres 5 lat. Po upływie tego czasu należy ukończyć szkolenie uzupełniające. 

S.P. „Oświata – Lingwista” w Lublinie posiada wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń z ochrony roślin pod numerem 06/63/13944, wpisu dokonał Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Adresaci kursu

Zainteresowani;

Szkolenie dotyczy stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym przeznaczonym do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Cele kursu

Celem szkolenia jest poznanie przepisów prawnych oraz zasad stosowania środków ochrony roślin.

Program kursu

  1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych.
  2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin.
  3. Integrowana ochrona roślin.
  4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin.
  5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko.
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Prowadzący

Liczba godzin

14 godzin dydaktycznych (2 dni)

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera.

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu poprzedzającym termin szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.