Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Obowiązki wychowawcy i dyrektora szkoły

200 

SKU: OL_30097 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 4 godz. dydaktyczne (17:00-20:00) Miejsce szkolenia: PLATFORMA ZOOM Informacje:
Szkolenie dotyczy obowiązujących aktów prawnych dotyczących organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych i praktycznego ich wdrożenia

Adresaci kursu

 • Nauczyciele różnych typów szkół
 • Pedagodzy
 • Psycholodzy
 • Wychowawcy w świetlicach
 • Pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych
 • Rodzice uczniów

Cele kursu

 • aktualizacja wiedzy z zakresu norm prawnych regulujących kwestie pomocy psychologiczno – pedagogiczne
 • poznanie sposobów skutecznej realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • nauka prawidłowego dokumentowania działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Program kursu

 1. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Zadania i odpowiedzialność wszystkich pracowników.
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 4. Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 6. Zasady współpracy z rodzicami.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Informacje techniczne

Szkolenie online odbywa się na platformie Teams lub ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Informacje organizacyjne

więcej informacji

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje przez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej)

Nr rachunku BNP Paribas PLN 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 s. p. Oświata – Lingwista ul. Krucza 4/2, 20 – 022 Lublin

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (email) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.