Online

Informacja zwrotna w nauczaniu i ocenianiu

97 zł
 • 27.10.2021
Przedmiotem kursu jest kształcenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej i refleksja nad jej rolą w ocenianiu i samokształceniu ucznia.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani rodzice

Cele kursu

 • poznanie zasad udzielania informacji zwrotnej
 • poznanie narzędzi służących budowaniu umiejętności samokształcenia ucznia
 • poznanie metod i technik oceniania wspierających rozwój ucznia

Program kursu

 1. Cele i korzyści ze stosowania informacji zwrotnej.
 2. Rozróżnianie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych.
 3. Informacja zwrotna jako metoda pracy na lekcji.
 4. Informacja zwrotna w samokształceniu.
 5. Konstruktywne odbieranie informacji zwrotnej.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 16:00-19:00)

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Teams. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).