Logorytmika (50 godzin)

1250 

SKU: OL_38762 Kategorie: , , , Data szkolenia: 3-4.12 | 10-11.12 | 17.12 Rodzaj szkolenia: Stacjonarne Ilość semestrów: 50 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: ul. Krucza 4/3 Informacje:

Dzięki połączeniu słowa, ruchu i muzyki, logorytmika jest doskonałym i atrakcyjnym narzędziem wspomagającym terapię. Uczestnicy kursu uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu mechanizmów mózgowych człowieka odpowiedzialnych za koordynację, naśladowanie, pamięć ciała. Zaprezentowany zostanie materiał filmowy z zajęć logorytmicznych z dziećmi. Wiele ćwiczeń jest autorskich, wykorzystywanych w terapii neurologopedycznej dzieci z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia. Uczestnicy otrzymają praktyczne omówienie zagadnień związanych z pracą w środowisku przedszkolnym i szkolnym. 

Adresaci kursu

logopedzi,

nauczyciele wychowania przedszkolnego,

nauczyciele nauczania początkowego (kształcenia zintegrowanego),

nauczyciele świetlicy,

studenci kierunków logopedycznych i pedagogicznych

Cele kursu

Uczestnicy kursu poszerzą swoją wiedzę w zakresie usprawniania motoryki i orientacji w schemacie własnego ciała, terapeutycznej wartości poszczególnych rodzajów ćwiczeń logorytmicznych z szerokim wachlarzem zabaw.

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć logorytmicznych. Uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu mechanizmów mózgowych człowieka odpowiedzialnych za koordynację, naśladowanie, pamięć ciała, wreszcie mowę do konstruowania  scenariuszy zajęć logorytmicznych. 

Prowadząca

Grażyna Wójtowicz – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, realizuje zajęcia logorytmiki w przedszkolu

Program kursu

 1. Wprowadzenie teoretyczne:
 • Zarys historyczny i podstawy teoretyczne logorytmiki,
 • Rozwój funkcji ruchowych oraz mowy dziecka,
 • Treści i formy logorytmiki,

2. Warsztat pracy terapeuty:

 • Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych,
 • Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje,
 • Specyfika pracy z szerokim spektrum zaburzeń rozwoju mowy i myślenia,
 • Instumentarium logorytmiczne,
 • Rola piosenki i zrytmizowanego tekstu,

3. Zajęcia praktyczne:

 • Zabawy i ćwiczenia oddechowe,
 • Ćwiczenia uwagi słuchowej,
 • Mowa rytmizowana i ćwiczenia artykulatorów,
 • Zapoznanie się z propozycjami zajęć, ćwiczeniami ruchowymi, ilustracyjno – tanecznymi, rytmicznymi, wykorzystanie znanych piosenek i utworów muzycznych – przegląd dostępnych utworów,
 • Realizacja ruchem zmian tempa, akcentu, dynamiki, różnicowanie wysokości dźwięków,
 • Improwizacja muzyczna, konstruowanie własnych ćwiczeń z zakresu logorytmiki,
 • Budowanie scenariuszy zajęć logarytmicznych w zależności od potrzeb terapii logopedycznej.

Liczba godzin

50 godzin dydaktycznych (cz. 1: 05-06.11;  cz. 2: 19-20.11;  cz. 3: 03-04.12)

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki (200 zł) w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).