Ćwiczenia ręki – usprawnianie motoryki małej

350 

SKU: OL_36927 Kategorie: , Data szkolenia: 17.09.2022 | 29.10.2022 Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: 8 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjno Terapeutyczne Słoneczko, Lublin, ul. Gęsia 13 Informacje:

Adresaci kursu

Nauczyciele, nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciele współorganizujący, logopedzi, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic, rodzice i studenci.

Cele kursu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników kursu poprzez zdobycie wiedzy oraz umiejętności prowadzenia diagnozy, planowania i prowadzenia terapii ręki oraz zaburzeń motoryki małej.

Przedstawienie technik wykorzystywanych w terapii i ich efekty. Wdrożenie elementów terapii ręki do warsztatu pracy.

 

 

Program kursu

1. Terapia ręki a zaburzenia integracji sensorycznej
2.  Napięcie mięśniowe i jego wpływ na rozwój motoryki małej
3.  Zaburzenia motoryki małej
4. Terapia ręki – diagnoza
5. Ćwiczenia wspierające rozwój motoryczny
6 Terapia ręki w praktyce – ćwiczenia, inspiracje

Prowadzący

Monika Dąbrowska – Kuzioła terapeuta SI, instruktor i terapeuta terapii ręki, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, praktyk 

Liczba godzin

8 godzin zajęć dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs terapii ręki równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).