Ćwiczenia ręki – usprawnianie motoryki małej

380 

SKU: OL_36927 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: 8 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjno Terapeutyczne Słoneczko, Lublin, ul. Gęsia 13 Informacje:

Adresaci kursu

Nauczyciele, nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciele współorganizujący, logopedzi, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic, rodzice i studenci.

Cele kursu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników kursu poprzez zdobycie wiedzy oraz umiejętności prowadzenia diagnozy, planowania i prowadzenia terapii ręki oraz zaburzeń motoryki małej.

Przedstawienie technik wykorzystywanych w terapii i ich efekty. Wdrożenie elementów terapii ręki do warsztatu pracy.

 

 

Program kursu

1. Terapia ręki a zaburzenia integracji sensorycznej
2.  Napięcie mięśniowe i jego wpływ na rozwój motoryki małej
3.  Zaburzenia motoryki małej
4. Ćwiczenia wspierające rozwój motoryczny
5. Terapia ręki w praktyce – ćwiczenia, inspiracje

Prowadzący

Monika Dąbrowska – Kuzioła terapeuta SI, instruktor i terapeuta terapii ręki, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, praktyk 

Liczba godzin

8 godzin zajęć dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs terapii ręki równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.