Czy masz pojęcie? Sztuka poprawnego kształtowania pojęć u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

260 

SKU: OL_40854 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: stacjonarne | online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B | platforma ZOOM Informacje:

Adresaci kursu

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cele kursu

Poznanie sposobów poprawnego kształtowania pojęć przyrodniczych u dzieci oraz uświadomienie potrzeby korygowania błędnie używanych pojęć.

Program kursu

  1. Istota i zakres pojęć przyrodniczych kształtowanych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  2. Znaczenie poprawności używanych pojęć.
  3. Potrzeba weryfikacji rozumienia i interpretacji pojęć u nauczycieli i rodziców.
  4. Sposoby poprawnego kształtowania pojęć u dzieci w obszarze nauk przyrodniczych.
  5. Praktyczne przykłady pracy z dziećmi nad kształtowaniem wybranych pojęć.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu poprzedzającym termin szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.