Budowanie autorytetu nauczyciela

230 

SKU: OL_39649 Kategorie: , , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Autorytet nauczyciela jest fundamentem efektywnej współpracy z uczniami i ich rodzicami. Szkolenie uczy, jak budować autorytet  w oparciu o dialog, zaufanie i szacunek.

Adresaci kursu

Kurs jest adresowany do nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, opiekunek w żłobku i klubie dziecięcym, studentów kierunków pedagogicznych, zainteresowanych w jaki sposób budować autorytet nauczyciela w oparciu o dialog, szacunek i zaufanie.

Cele kursu

Kurs ma na celu poznanie przydatnych metod budowania autorytetu nauczyciela w oparciu o szacunek, zaufanie i dialog.

Program kursu

  1. Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole
  2. Podstawy prawne
  3. Samoocena i analiza zasobów jako wzmocnienie autorytetu nauczyciela
  4. Motywacja wewnętrzna a własny rozwój
  5. Efektywne zarządzanie sobą w czasie
  6. Komunikacja wzmacniająca (i ograniczająca) autorytet nauczyciela
  7. Szkoła dialogu
  8. Wzajemne uczenie się
  9. Zasady marketingu wzmacniającego autorytet nauczycieli

Prowadząca

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu poprzedzającym termin szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.