Bez prac domowych. Jak wspierać uczniów szkoły podstawowej w samodzielnym uczeniu się?

280 

SKU: OL_43471 Kategorie: , , Rodzaj szkolenia: Stacjonarne | online Ilość semestrów: 3 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, Lublin | platforma ZOOM Informacje:

Adresaci kursu

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy, pedagodzy, studenci kierunków pedagogicznych

Cele kursu

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów dotyczących prac domowych oraz poznanie metod i narzędzi do budowania samodzielności, odpowiedzialności i wytrwałości w uczeniu się. Część warsztatów poświęcona będzie również zagadnieniom oceniania.

Program kursu

  1. Prawo oświatowe a prace domowe.
  2. Budowanie samodzielności i wytrwałości w uczeniu się.
  3. Zadania domowe wspierające samodzielne uczenie się.
  4. Ocenianie samodzielnych prac ucznia.
  5. Ocenianie zadań domowych w klasach 1-3 i 4-8.
  6. Przykłady dobrych praktyk.

Prowadzący

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu poprzedzającym termin szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.