Adaptacja dziecka w przedszkolu

245 

SKU: OL_37823 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie | Online Ilość semestrów: 5 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin | platforma ZOOM Informacje:

Proces adaptacji dziecka w przedszkolu jest podstawą jego funkcjonowania w grupie przedszkolnej. Uczestnikami tego procesu są dzieci, ich rodzice i nauczyciele. Szkolenie uwzględnia te trzy ważne podmioty, koncentrując uwagę na budowaniu relacji i zaspokajaniu potrzeb każdej strony. Daje praktyczne wskazówki do pracy.

Adresaci kursu

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o wszystkich osobach pracujących na co dzień z dziećmi.

Zapraszamy nauczycieli, opiekunów w przedszkolach, świetlicach, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów oraz zainteresowanych rodziców.

Cele kursu

Uczestnicy szkolenia poznają metody i formy pracy wspierające adaptację dziecka w przedszkolu.

Program kursu

  1. Adaptacja z perspektywy dziecka, rodziców i nauczyciela
  2. Potrzeby dziecka, rodziców i nauczyciela

  3. Lęk separacyjny, emocje i kryzysy adaptacyjne dzieci

  4. Budowanie pewności siebie w nowym miejscu
  5. Rola nauczyciela i rola rodziców w procesie adaptacji
  6. Współpraca z rodzicami
  7. Zabawy adaptacyjne

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

Prowadzący

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu poprzedzającym szkolenie otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.