Kurs terapii ręki I i II stopnia

849 

SKU: OL_24623 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: 30 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjno Terapeutyczne Słoneczko, Lublin, ul. Gęsia 13 Informacje:

Adresaci kursu

Nauczyciele, nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciele współorganizujący, logopedzi, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic, rodzice i studenci.

Cele kursu

Przedstawienie technik wykorzystywanych w terapii ręki i ich efektów

Wdrożenie elementów terapii ręki do warsztatu pracy

Program kursu

1. Sprawność ręki a rozwój psychomotoryczny dziecka
2. Zarys anatomii i fizjologii ręki
3. Kontrola postulana a funkcje ręki
4. Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki
5. Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki
6 Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny
7. Rozwój chwytu pisarskiego
8. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki

Prowadzący

Monika Dąbrowska – Kuzioła terapeuta SI, instruktor i terapeuta terapii ręki, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, praktyk 

Liczba godzin

30 godzin zajęć dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs terapii ręki równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).