Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD

260 

SKU: OL_27608 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje: ZOOM

Uczestnicy szkolenia poznają sposoby organizacji treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Adresaci kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla opiekunów, terapeutów, rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Program kursu

  1. Deficyty autyzmu a rozwój komunikacji społecznej .
  2. TOM- czyli teoria umysłu jako podstawa wiedzy o świecie społecznym.
  3. Diagnoza funkcji poznawczych u osób z ASD.
  4. Emocje – trudne do wyrażenia i trudne do rozpoznania przez osoby z ASD.
  5. Jak organizować trening umiejętności społecznych- plany pracy, scenariusze, pomoce, filmy.

Prowadzący

Beata Koczur- magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika. Od 30 lat z pasją pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej w Lublinie Pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie autyzmu, historii i wiedzy o społeczeństwie, prowadziła diagnozy nozologiczne i funkcjonalne dzieciz zaburzeniami rozwojowymi, pracowała jako terapeuta dzieci i młodzieży w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie . Obecnie współpracuje z firmami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli: WSNS w Lublinie, WSEI, WODN Kursor, Fundacja ASDreamer i inne. Prowadzi szkolenia nauczycieli w zakresie :- diagnozy zaburzeń ASD- wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju- zaburzeń teorii umysłu- treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD- edukacji uczniów z autyzmem ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania metod, form i środków dla tej grupy uczniów

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)